jofogás auto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés, autóhitel

kecskemét, hasznaltauto debrecen, hasznaltauto szeged, biztosítás

autófelvásárlás, autókereskedés, jofogás auto, debrecen, szolnok, hasznaltauto hu

hasznaltauto, autókereskedés, joautok hu, jofogás auto

autófelvásárlás, hasznaltauto, autóbeszámítás, autókereskedés, eladó autók

olcso hasznaltauto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés szolnok

kecskemét jofogás auto, joautok debrecen, szeged, autófelvásárlás, autóbeszámítás, hasznaltauto, autókereskedés

jofogás auto, eladó autók, autóhitel, hasznaltauto

jofogás auto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés, autóhitel, hasznaltauto

kecskemét, debrecen, szeged, biztosítás

autófelvásárlás, hasznaltauto, autókereskedés, jofogás auto, hasznaltauto debrecen, szolnok, hasznaltauto hu

hasznaltauto, autókereskedés, autóhitel, jofogás auto

autófelvásárlás, joautok hu, autóbeszámítás, autókereskedés, eladó autók

olcso hasznaltauto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés szolnok, hasznaltauto

kecskemét jofogás auto, debrecen, szeged, autófelvásárlás, autóbeszámítás, hasznaltauto autóhitel, autókereskedés

jofogás auto, eladó autók, joautok hu, autókereskedés

Biztosítás

Kötelező biztosítás gyorsan és olcsón!

Kötelező biztosítás, felelősség biztosítás, kgfb, kötelező biztosítás kecskemét, zöldkártya

Kötelező biztosítás, Kötelező biztosítás zöldkártya, felelősség biztosítás, kgfb, kötelező biztosítás kecskemét

Kötelező biztosítás, felelősség biztosítás, zöldkártya, kgfb Kötelező biztosítás, kötelező biztosítás kecskemét

Kötelező biztosítás, kecskemét felelősség biztosítás, kgfb, kötelező biztosítás kecskemét

Kötelező biztosítás, felelősség biztosítás, zöldkártya, kgfb kecskemét, kötelező biztosítás kecskemét, kgfb

Nálunk 13 biztosító ajánlatát hasonlíthatod össze, így nagyot spórolhatsz! Kötelező biztosítás megkötése autó vásárlásakor elengedhetetlen, Nálunk a legkedvezőbb díjakon elérhető kötelező biztosításod.

Legfontosabb tudnivalók a kötelező biztosításról

Díjfizetési szabályok, törvények

A legfontosabb törvényi előírás, hogy a kötelező biztosítás díj-nemfizetés okkal automatikusan megszűnik akkor, ha a biztosító által elvárt díj az esedékességét követő 60. napig nem érkezik be a biztosítóhoz.Díj-nemfizetés megszűnés esetén ugyanahhoz a biztosítóhoz kell visszakötnie a kötelező biztosítást az adott biztosítási időszakon belül.

Kötelező biztosítás, zöldkártya, felelősség biztosítás, kgfb, generali, kötelező biztosítás kecskemét

A megszűnés és az új kötelező biztosítás megkötése közötti időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetni, melynek mértéke jelentősen magasabb, mint a kötelező biztosítás díja.

A biztosítás díja mindig a szerződés életbe lépésének (kockázatviselés kezdetének) napján, a választott fizetési gyakoriságnak megfelelő első napon esedékes. Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a törvényi szabályozás egyértelműen olyan feltételeket határozott meg, ami miatt érdemes mindent megtenni azért, hogy a kötelező ne szűnjön meg díj-nemfizetéssel!

Ehhez TANÁCSOK Adjon bankjának inkasszós megbízást, így a biztosító tudja időben levonni a díjat számlájáról.

Csekkes fizetésnél ügyeljen a csekken szereplő esedékességre, és még abban a hónapban rendezze a díjat.Válasszon éves díjfizetési gyakoriságot, ha teheti, mert így díjkedvezményt is kap és 1 évig nem kell erre ügyelnie.Kötelező biztosítás, kötelező biztosítás kecskemét, felelősség biztosítás

A 60 napos várakozási időt ne tekintse fizetési határidőnek, mert a díj azonnal esedékes.Ha problémája van a kiszámlázott díjjal, például nem megfelelő a bonus besorolása, akkor se hagyja fedezetlenül autóját, mindenképpen fizesse be a díjat.

A biztosítás díját ? a probléma rendezése után – visszamenőlegesen módosítja a biztosító, így az esetleges többlet befizetést Ön visszakapja. De ha nem fizeti be a díjat a probléma megoldásáig, akkor a kötelező biztosítása megszűnik, még ha Önnek volt is igaza.

Ráadásul a megszűnés után a magas fedezetlenségi díjat is ki kell fizetnie! Reméljük, hogy a fenti információkkal segítséget tudtunk adni, hogy biztosítása ne szűnhessen meg komoly következményekkel járó díj-nemfizetéssel. Kötelező biztosítás, zöldkártya, kötelező biztosítás kecskemét, felelősség biztosítás

Nemzetközi Zöldkártya Rendszer

A zöldkártya egy nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára a külföldön megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.

A zöldkártya tehát a magyar kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás külföldre való kiterjesztését igazoló nyomtatvány. A zöldkártyát a biztosítók a felelősségbiztosítási fedezet fennállásának utolsó napjáig (biztosítási díjjal fedezett időszak vége + 30 nap) állítják ki. A zöldkártyát legkevesebb 15 napra állítják ki.

Az érvényes kötelező biztosítás igazoló zöldkártyára a rendszámegyezményben részt vevő országokban nincs szükség. Az egyezményt ratifikáló országok ugyanis a gépjármű telephelye szerinti ország hatósági jelzését (rendszámát), valamint a gépjárművön külön elhelyezett ország jelzést elfogadják az érvényes felelősségbiztosítás igazolásául.

A magyar rendszám és ország jelzés (H betű) igazolja tehát az érvényes kötelező gépjármű – kötelező biztosítás meglétét.

A Zöldkártya Rendszer tagországai:

Ausztria, Albánia, Andorra, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország (Monaco), Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Luxemburg, Lettország, Lengyelország, Macedónia, Málta, Moldávia, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Egyesült Királyság (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán és San Marino Köztársaság), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc (Liechtenstein), Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Jugoszlávia (külön megállapodás alapján).

A fentiektől függetlenül kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alábbi országokba utazáskor: Andorra, Ciprus, Észtország, Irán, Izrael, Lettország, Moldávia, Málta, Törökország, Tunézia, Ukrajna, Irán és Tunézia. Amennyiben ezeknek az országoknak a jele a Zöldkártya nyomtatványon nyomdailag át van húzva – az illető ország jelét (a régi nyomtatványkészlet kifogyásáig) külön fel kell tüntetni a bizonylaton.

Ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes Zöldkártyával, az illető ország határán kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni. Javasolt a Zöldkártya kiváltása Görögországba és Lengyelországba történő utazáskor is.Kötelező biztosítás, felelősség biztosítás, kötelező biztosítás kecskemét

Rendszám egyezmény

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Rendszám Egyezményismertető.

A Többoldalú Garancia Egyezmény (Rendszámegyezmény) tagállamai a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási igazolására – a Zöldkártya helyettesítéseként – kölcsönösen elfogadják az adott ország illetékes hatósága által kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett ország jelzést.

A Többoldalú Garancia Egyezmény tagországai: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia és Feröer-szigetek, Finnország, Franciaország (Monaco), Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Luxemburg, Nagy-Britannia és Észak Írország, Egyesült Királyság (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán és San Marino Köztársaság), Portugália, Spanyolország, Svájc (Liechtenstein), Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia.

A PSZÁF a rendszámegyezménytől függetlenül javasolja a Zöldkártya kiváltását Olaszországba utazáskor.

KGFB külön megállaposádok

Kétoldalú megállapodás Kétoldalú megállapodás alapján ugyancsak a forgalmi rendszám és az ország jel igazolja a biztosítási fedezetet az az albán ország jelet viselő gépjárműveknél, valamint az Albániába utazáskor magyar forgalmi rendszámmal ellátott járműveknél. Ennek ellenére a PSZÁF célszerűnek, ajánlottnak tartja a Zöldkártya kiváltását Albániába utazáskor.

Egyoldalú megállapodás Magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel utazáskor Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Lengyelország, Macedónia és Románia területén egyoldalú megállapodás alapján a megkívánt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő “H” ország jel tanúsítja.

A fentiektől függetlenül ajánlott a Zöldkártya kiváltása Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, és Romániába utazáskor.Kötelező biztosítás, felelősség biztosítás, kötelező biztosítás kecskemét, allianz kötelező biztosítás, zöldkártya kötelező biztosítás

Szovjet utódállamok A volt Szovjetunió utódállamai – Észtország, Lettország, Moldávia és Ukrajna kivételével – nem tagjai a nemzetközi Zöldkártya rendszernek, ezért a fel nem sorolt országokba utazáskor nem váltható és adható ki Zöldkártya. A magyar jogszabály által nyújtott biztosítási védelem elfogadása a helyi hatóságok eseti döntésétől függ.

Oroszország területére a magyar gépjárművekre szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya nem terjed ki. A biztosítás fedezetének meglétéről szóló külön igazolást (a korábban használatos, ún. Fehérkártyát) a magyar biztosító csak saját felelősségére adhatja ki.

Értékelés
Kötelező biztosítás
Szolgáltatás értékelés:
5 based on 121 votes
A szolgáltatás típusa :
Kötelező biztosítás
Szolgáltató neve:
Merkur használtautó,
Budai út,Kecskemét,Bács Kiskun megye-6000,
Telephone No.+36 30 768 7464
Helység:
Kecskemét
Leírás:
Kötelező biztosítás (KGFB) olcsón | Számolj Velünk és spórolj | 13 biztosító ajánlata | Akár Több tízezret is meg takaríthatsz !

olcsó hasznaltauto, autókereskedés, autófelvásárlás, jofogás auto, hasznaltauto, autóbeszámítás, joautok hu

autókereskedés békéscsaba, jofogás auto, használtautó békéscsaba, jofogás auto, hasznaltauto

szeged hasznaltauto hu, debrecen hasznaltauto hu, hasznaltauto hu pécs, hasznaltauto hu budapest,jofogás auto, békéscsaba hasznaltauto hu, hasznaltauto hu, hasznaltauto

eladó használtautók, autó, használtautó bács kiskun, jofogás auto

hasznaltauto.hu, autókereskedés, használtautó, kecskemét, autókereskedés debrecen, használtautó kecskemét, használtautó debrecen, használtautó budapest, használtautó szeged, használtautó pécs

autókereskedés debrecen, hasznaltauto, joautok hu kecskemét, autókereskedés békéscsaba, autókereskedés szeged, autókereskedés győr, autókereskedés pécs, hasznaltauto hu, jofogás auto

Figyelem! Az oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak. A cookie-k kezelésére vonatkozó szabályzat ITT OLVASHATÓ.

A cookie-k kezelésére vonatkozó szabályzat

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében “sütik” (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.
Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.
A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja:
a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
9. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
10. Mik azok a cookiek?
A süti (eredeti nevén ?cookie?) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.
11.Miért jók nekem?
Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten. 12.Sütik (cookie-k) az oldal szolgáltatásaiban
Oldalaink minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében az oldalon sütiket (?cookie?) használunk. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

Bezárás