M E R K U R

Használtautó kereskedelem

 
.....Találd meg a legjobbat!.....

jofogás auto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés, autóhitel, kötelező biztositás

kecskemét, hasznaltauto debrecen, hasznaltauto szeged, biztosítás

autófelvásárlás, autókereskedés, jofogás auto, debrecen, szolnok, joauto budapest, kötelező biztositás

hasznaltauto, autókereskedés, joautok hu, jofogás auto

autófelvásárlás, olcsó használt autók magánszemélytől, autóbeszámítás, autókereskedés, eladó autók

olcso kötelező biztositás, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés szolnok

kecskemét jofogás auto, joautok debrecen, szeged, autófelvásárlás, autóbeszámítás, kötelező biztositás, autókereskedés

jofogás auto, eladó autók, autóhitel, kötelező biztositás

jofogás auto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés, autóhitel, joauto budapest

kecskemét, debrecen, szeged, biztosítás

autófelvásárlás, használtautó, autókereskedés, jofogás auto, hasznaltauto debrecen, szolnok, hasznaltauto hu

budapest, autókereskedés, autóhitel, jofogás auto, olcsó használt autók magánszemélytől

autófelvásárlás, joautok hu, autóbeszámítás, autókereskedés, eladó autók

olcso hasznaltauto, autófelvásárlás, autóbeszámítás, autókereskedés szolnok, szeged

kecskemét jofogás auto, debrecen, jofogás auto szeged, autófelvásárlás, autóbeszámítás, joauto budapest autóhitel, jofogás auto

jofogás auto, eladó autók, joautok hu, autókereskedés, olcsó használt autók magánszemélytől

Autóhitel

Zártvégű pénzügyi lízing (A THM tájékoztató értéke fogyasztókra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing esetén 3,99*% – 24,9**% érték közötti lehet.)

Autóhitel

autóhitel, lízing, 0%, 0% önerő, autóhitel kecskemét

Önnek csak az autót kell kiválasztania az autókereskedés kínálatából, és az autóhitel bírálathoz szükséges papírokat biztosítani a többi a Mi dolgunk.

 

Megfinanszírozható járművek:

 • Új- és használt gépjármű
  (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár, robogó, quad)
 • A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
  • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén legfeljebb 16 év, a kishaszongépjárműé 14 év lehet;
  • A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

A választható finanszírozási konstrukciók:

 • Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing

*a Merkantil Bank Zrt. által meghirdetett egyedi akciók során a THM alsó értéke a fentiektől kedvezőbb is lehet. ** 2020. március 19. napján vagy azt követően, a fizetési moratórium idején megkötött szerződések esetén a THM értéke a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 10.§-ában meghatározott Kedvezményes THM (5,75 %) értékét nem haladhatja meg, amely 2020. december 31. napjáig érvényes.


Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások vehetik igénybe.
 • A pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • 1. maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  • 2. megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  • 3. visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

Biztosítási feltételek:


 • Normál(casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles afutamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

 • Beépített cascos konstrukció:
  a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint

  társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,

 • Casco-mentes konstrukció
  :

  az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezetek (nemtermészetes személyek)esetén a maximális futamidő 96 hónapis lehet.

Finanszírozás devizaneme:

 • forint

Maximális finanszírozási összeg (millió Ft):

Saját rész (önrész)z)

Személygépkocsi

Kishaszongépjármű

Motor

Robogók
és
Quad
Új 0-2 éves 2-5 éves 5-8 éves 8 év felett Új 0-2 éves 2-5 éves 5-8 éves 8 év felett Új 0-2 éves 2-5 éves 5-8 éves 8 év felett Új
20-29,99% 14,0 9,0 7,0 6,0 4,0 13,0 8,0 6,0 5,0 3,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5
30%-tól 15,0 10,0 8,0 7,0 5,0 14,0 9,0 7,0 6,0 4,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 1,5

A minimális önrész (saját rész) aránya:


A finanszírozás alapja

Természetes személyeknél, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél
pénzügyi lízing esetén
forint 20%

Milyen kockázata van a finanszírozásnak?

Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak

Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege – lízingdíjrészlet-különbözet formájában – a futamidő alatt növekedhet.

A gépjármű-finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokat bemutató részletes tájékoztató Kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető.

Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

Természetes személy ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, mely itt érhető el.

Továbbá figyelmébe ajánljuk a gépjármű-finanszírozási termékekhez kapcsolódó tájékoztatókat, melyeket a Merkantil Bank Zrt. honlapján talál.

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön Cégünk-nél, illetve Merkantil Bank Zrt. honlapján

Cégünk a Merkantil Bank Zrt. a finanszírozást nyújtó közvetítőjeként jár el.

Autóhitel 0 % önerővel, autó hitel, lízing, 0%, 0% önerő, autó hitel kecskemét, autóhitel vagy személyi kölcsön

Autóhitel 0 % önerővel kecskeméten, autó hitel, lízing kecskemét, 0%, most 0% önerő, autóhitel kecskemét

cascomentes autóhitel 0 % önerővel, 0% autóhitel, 0% lízing, 0%, 0% önerő, autóhitel kecskemét

0 % önerővel, autóhitel, lízing, hitel 0%, 0% önerő, lízing hitel kecskemét
Autó finanszírozás, 0 % önerővel, autó hitel, lízing, 0%, 0% önerő, autó hitel kecskemét
Ki vehet fel autóhitelt, Budapest bank autóhitel kalkulátor, Otp autóhitel, Otp autóhitel kalkulátor, Új autó kamatmentes hitelre, Legjobb autóhitel, Takarékbank autóhitel, Bankmonitor autóhitel, az autóhitel kalkulátor, legjobb autóhitel, nagycsaládosok autóvásárlási támogatását igényelhetem, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, az igényléshez szükséges
autóhitel használt autóra, autóhitel kalkulátor hitel, vagyok kaphatok autóhitelt, autóhitel kérelmi adatlap, hitellel terhelt használt, Kaphatok-e hitelt rendszeres jövedelem nélkül?, Mit jelent a THM?, Miről a szól az autóhitel?, Muszáj bevonnom az autómat fedezetként az autóhitelbe?, Autóhitel felvételéhez kell, hogy legyen jogosítványom?

Ügyfelek értékelése:
product image
1star1star1star1star1star
Ügyfelek értékelése:
5 based on 282 votes
Brand Name
Autóhitel
Product Name
Autóhitel | Lízing | Forint alapú | 0 % Önerő | Gyors és zökkenőmentes
Ár
HUF 1
Product Availability
Available in Stock

Figyelem! Az oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak. A cookie-k kezelésére vonatkozó szabályzat ITT OLVASHATÓ.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás